ĐẢM BẢO AN TOÀN CÔNG TÁC TIÊM CHỦNG

Trong 2 ngày 5 – và 6/2, tất cả các trạm y tế trên địa bàn tỉnh đã triển khai tiêm chủng cho trẻ theo kế hoạch của Sở Y tế. Ngành y tế cũng như người dân đã sẵn sàng các điều kiện đảm bảo an toàn cho công tác tiểm chủng trong đợt này.